Kvalitni vzdelavani pro vsechny

uploads/aktuality/záhlaví/2018-04-04_Noc-vzdelavani

Debata s Rodiči za inkluzi na Noci vzdělávání v Praze

28. 3. 2018
Aktuálně

Aliance Rodiče za inkluzi ve spolupráci se spolkem Otevřeno vás zve na debatu s rodiči dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, která se uskuteční v rámci Noci vzdělávání na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 4. dubna 2018 od 22:00 hodin. 

Proč stojíme o inkluzi, na co mají naše děti právo a proč to někde jde a jinde ne?

Jaké jsou hlavní motivace rodičů k inkluzi?
Co mohou chtít rodiče po školách?
Co by měl učitel vědět o dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami?

Svou osobní zkušenost vám představí několik rodičů, se kterými můžete následně debatovat o všem, co vás k tématu zajímá. Těšíme se na Vás a vaše dotazy!

Kdy: 4. údubna 2018 od 22.00 do 23.30 hod.
Kde: Pedagogická fakulta UK v Praze, Magdalény Rettigové 47/4, místnosti R208 (2. patro budovy, od hlavních schodů vlevo)

Více informací

Podrobný program Noc vzdělávání
Facebooková událost Noc vzdělávání
Webové stránky Noc vzdělávání 

Reflexe

Debata proběhla v příjemné atmosféře a plné pozornosti účastníků. Padaly dotazy zejména k praktickým aspektům výchovy dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, k možnostem šíření dobré praxe a osvěty a na začlenění dětí s těžkými handicapy do běžného vzdělávacího proudu.
Účastníci hodnotili kladně právě možnost seznámit se s osobními zkušenostmi konkrétních rodin a dětí a nahlédnout téma inkluze z tohoto osobního úhlu a shledali toto pojetí a formát velmi přínosným a zajímavým. A to zejména ve srovnání s teoreticky a čistě informačně zaměřenými semináři k tématu inkluze, kterých se doposud zúčastnili. 
Děkujeme všem za účast, zájem o téma a podnětnou debatu!