Kvalitni vzdelavani pro vsechny

uploads/aktuality/záhlaví/headline 6.zah).jpeg

Seminář Inkluze je jen jedna a ta je pro všechny v Ostravě

17. 10. 2016
Aktuálně

V Ostravě se dne 17. října 2016 na akci "Inkluze je jen jedna a ta je pro všechny" sešli rodiče dětí s postižením s romskými rodiči a vydali toto společné prohlášení: 

"Dostáváme se do podobných situací, jednáme se stejnými institucemi a úřady, řešíme podobné problémy.
Veškeré změny ve školství, které směřují k větší vzájemné toleranci a k tomu, aby každé dítě naplnilo svůj vzdělávací potenciál, jsou v zájmu nás všech.

Podporujeme proto školy, učitele a všechny instituce a organizace, kteří tyto změny uskutečňují.
Vyzýváme všechny rodiče, kterých se to týká, aby podle svých možností přispívali k naplnění práva na rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání."