Kvalitni vzdelavani pro vsechny

uploads/aktuality/záhlaví/2015_media.jpg

Inkluze má šanci i pod Ještědem

26. 2. 2015
Příběhy z praxe

Ve čtvrtek 26.2.2015 vyšel v Libereckém deníku článek Inkluze má šanci i pod Ještědem.

V poslední době se v souvislosti s novelou školského zákona i s výroky prezidenta Zemana velmi diskutuje otázka integrace dětí se zdravotním handicapem do běžných základních škol. I v Liberci najdeme příklady, že inkluzivní vzdělávání může velmi dobře fungovat.

V první třídě ZŠ Sokolovská je integrovaný osmiletý Bartoloměj, který se narodil se vzácnou genetickou vadou, Williamsovým syndromem.  I když má řadu zdravotních problémů a opožděný psychomotorický vývoj, spoustu věcí zvládne. Jeho rodiče si přáli, aby vyrůstal mezi vrstevníky, pro dítě s handicapem je pobyt mezi zdravými dětmi velmi důležitý. Má možnost tu navázat sociální kontakty, naučit se zvládat společenské situace, ostatní děti ho mohou motivovat i ve výuce.  Inkluzivní vzdělávání  je ale přínosné i pro zdravé děti – učí se toleranci, přijímají jinakost, rozvíjejí své sociální cítění a empatii.

S integrací žáka s tímto typem postižení neměli v ZŠ Sokolovská dosud žádné zkušenosti, paní ředitelka Mgr. Moravcová se svým týmem však této výzvě přistoupila velmi profesionálně. Ve spolupráci s poradenským zařízením se podařilo získat od kraje finance na asistenta pedagoga, bez kterého by integrace nebyla v tomto případě myslitelná. Byl vypracován individuální vzdělávací plán respektující možnosti a schopnosti žáka, myslelo se i na úpravu prostředí a organizaci třídy, přípravu učitelského sboru. Všechny kroky se vyplatily. Prvního září loňského roku Bartoloměj nastoupil spolu se svou asistentkou Katkou Dvořákovou do třídy paní učitelky Mgr. Zory Blažkové a od té doby všechny překvapuje. Ve škole se mu líbí, učení zvládá nad očekávání, daří se mu zejména ve čtení a při práci s interaktivní tabulí. Paní učitelka ho vyvolává a zapojuje do dění ve třídě, stejně jako ostatní děti má Bartoloměj šanci zažít úspěch. Asistentka Katka s ním procvičuje učivo, udržuje jeho pozornost, a když je potřeba, pracuje s ním i individuálně. Přítomnost druhého dospělého má pozitivní vliv i na celkovou atmosféru ve třídě. Ve škole má Bartoloměj řadu kamarádů, se kterými si hraje i zlobí, dobře ho ale znají i paní kuchařky či uklizečky.  Integrace se daří i díky dobré spolupráci s rodinou.

Inkluzivní školství se neobejde bez podpory ze strany státu, který garantuje a financuje podpůrná opatření, např. v podobě asistenta pedagoga, zvýšené nároky jsou kladeny i na školu, na učitele i asistenty, na rodinu.  Začleňování dětí s handicapy do hlavního vzdělávacího proudu je ale směr, kterým se naše školství bude v příštích letech nepochybně ubírat – v ZŠ Sokolovská jsou na tento trend velmi dobře připraveni již teď.

Zora Blažková, třídní učitelka

Hana Kubíková, matka Bartoloměje