Kvalitni vzdelavani pro vsechny

uploads/aktuality/záhlaví/2018-11-22_Dyskorunka-z.jpg

Konference Dyskorunka 2018

23. 11. 2018
Ostatní

Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 se konala již tradičně každoroční konference Dyskorunka, věnující se dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, především pak dětem s poruchami učení. Jednou z vystupujících byla i V. Doležilová ze spolku Rodiče za inkluzi, která ve svém příspěvku “PO-Zapomenuté děti” upozornila na nebezpečí, které se skrývá v přenášení prvků starého systému do nového. Konkrétně vysvětlila, jak dopadá používání starých pravidel a nesprávné používání nových pravidel na děti, které praxe z nároku na podpůrná opatření vylučuje s odůvodněním, že nejde o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, protože to nejsou děti se zdravotními nebo sociálními handicapy. Na závěr ukázala na datech MŠMT, že potřebné nejsou v žádném případě jen tyto děti, ale že může jít až o 1/3 dětské populace na základních školách.

Program přednášek (PDF)

Prezentace Dyskorunka 2018 (PDF)