Kvalitni vzdelavani pro vsechny

uploads/aktuality/záhlaví/headline 6.zah).jpeg

Setkání a seminář Děti ve školní družině, školní jídelně a na akcích pořádaných školou v Praze

5. 11. 2015
Aktuálně

Dne 4.11. 2015 se v Praze, ve Skautském institutu konalo další setkání Rodičů za inkluzi, spojené se seminářem na téma  Děti se speciálními vzdělávacimi potřebami ve školní družině, ve školní jídelně a na akcích pořádaných školou.