Kvalitni vzdelavani pro vsechny

uploads/aktuality/záhlaví/2018-12-06_Spolu-ve-skole-UJEP-z.jpg

Spolu ve škole - Debata se studenty pedagogické fakulty v Ústí nad Labem

6. 12. 2018
Aktuálně

Dnešní debaty se studenty ústecké pedagogické fakulty na téma „Spolu ve škole“ se zúčastnilo přes sto studentů a několik pedagogů z praxe. Čtyři zástupci spolku Rodiče za inkluzi na ní prostřednictvím osobních zkušeností studentům přiblížili konkrétní příklady fungující inkluze a svou motivaci k začlenění dětí s různými speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu. Po jejich příspěvcích a předchozím stručném úvodu shrnujícím platnou právní úpravu společného vzdělávání se rozpoutala živá diskuze. Setkání se studenty bylo velmi obohacující a věříme, že i pro ně bylo setkání s námi přínosné. Studenty i tentokrát nejvíce zaujala zkušenost se vzděláváním mimořádně nadané dívky a také příběhy dvou romských dětí a ocenili především faktické poznatky a konkrétní zkušenosti z praxe. Děkujeme všem zúčastněným za pozornost a čas. Na další dvě debaty se těšíme již v letním semestru.

Děkujeme T-Mobile Pomáháme, který v rámci programu Mluvme spolu naše besedy se studenty podporuje.


 

Výběr ze zpětných vazeb studentů (PDF)

Pozvánka na debatu "Spolu ve škole"

27.11.2018

Zveme vás na debatu se studenty na téma "Spolu ve škole", která se uskuteční ve čtvrtek 6. prosince na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. V rámci ní plánujeme budoucím pedagogům na základě osobních zkušeností a příběhů přiblížit, proč jako rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami stojíme o společné vzdělávání a jaký může mít vliv na budoucnost (nejen) našich dětí. Studentům zprostředkujeme informace o platném systému i konkrétní příklady z praxe a pokusíme se je motivovat k jejich smysluplné práci. 

Společné vzdělávání není žádnou novinkou, na řadě škol se většina děti s odlišnými vzdělávacími potřebami vzdělává již dlouhá léta, přesto téma inkluze budí stále nevoli většinové ale také části pedagogické veřejnosti a vyvolává obavy mezi studenty pedagogických fakult. 

Naše debaty, se kterými plánujeme postupně objet všechny pedagogické fakulty, mají přispět svým malým dílem k lepší informovanosti budoucích pedagogů,  kteří se ve své praxi budou s dětmi s různorodými vzdělávacími potřebami přirozeně a pochopitelně setkávat. Dětí s speciálními vzdělávacími potřebami je přibližně 10 % v populaci, a víc jak 70 % z nich se dnes vzdělává v běžných školách.Nejedná se jen o děti s handicapy, patří sem například také děti sociálně znevýhodněné, děti s jazykovou bariérou, děti mimořádně nadané, jednodušše řečeno všechny děti, které ve škole potřebují nějakou podporu, aby mohly rozvíjet svůj vzdělávací potenciál.

Debatu tohoto typu jsme si vyzkoušeli na pilotním semináři na pedagogické fakultě v Olomouci, kde jsme zaznamenali významný zájem o téma, bohatou diskuzi a změnu úhlu pohledu přítomných studentů na téma inkluze a také na pražské pedagogické fakultě. 

Děkujeme Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem a spolku Otevřeno za spolupráci. Děkujeme společnosti T-Mobile, která prostřednictvím T-Mobile Pomáháme v rámci programu Mluvme spolu podpořila první čtyři z besed, se kterými plánujeme postupně navštívit všechny pedagogické fakulty v ČR. 

Pozvánka (PDF)

Facebooková událost akce