Archiv článků

Příklady dobré praxe - Hana Kubíková

03.05.2017 14:41
SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ JE PŘIROZENÁ VĚC: H. KUBÍKOVÁ „Jsem šťastná, že syn může chodit do běžné školy, kterou máme za rohem, a že je tam spokojený. Tenhle pocit bych přála zažít všem rodičům dětí se zdravotním postižením,“ říká Hana Kubíková, matka...

Příklady dobré praxe: Kateřina Heislerová

25.04.2017 10:53
„Každý člověk má právo být součástí majoritní společnosti, ve které se narodil, ať už ve vzdělávání, zaměstnání či v širším sociálním životě, a pokud tomu tak není, něco je hodně špatně,“ říká Kateřina Heislerová, mladá speciální pedagožka s bohatými zkušenostmi s dětmi se speciálními...

Seminář na téma Individuální vzdělávací plán v Liberci

25.04.2017 09:56
V úterý 25.4.2017 se v zaplněné zasedačce libereckeho Magistrátu konal seminář Rodičů za inkluzi na téma Individuální vzdělávaci plán jako jeden z druhů podpůrných opatření. Dorazilo přes 40 zájemců z řad rodičů, pedagogů, ředitelů škol, poradenských zařízeních i z neziskového...

Příklady dobré praxe - Petra Fridrichová

18.04.2017 11:02
„Roky společného vzdělávání mi přinesly velkou sociální flexibilitu a nadhled, i když to byl často bolestný proces“, říká Petra Fridrichová, která vystudovala bez jakýchkoliv speciálních podpůrných opatření běžnou základní školu a gymnázium, přestože jí byla v raném dětství...

Příklady dobré praxe MŠMT: David Matásek, herec

03.04.2017 15:39
V ČESKU MÁME CO DOHÁNĚT „Existuje názor, že vyspělost společnosti se měří úrovní péče o slabé a nemohoucí. Myslím, že v téhle kategorii máme v Česku co dohánět,“ říká David Matásek, oblíbený český divadelní, filmový i seriálový herec a muzikant.  Jak v přístupu k babičkám a dědečkům, tak k...

Příklady dobré praxe MŠMT: Michaela Selmi Wallisová, matka Jakuba s autismem

27.03.2017 22:36
Ke svému synovi přistupuji jako ke zdravému     „Ve výchově přistupuji ke svému synovi jako ke zdravému, samozřejmě s respektem k jeho problému,“ říká Michaela Selmi Wallisová, matka devítiletého Jakuba, kterému byl diagnostikován atypický autismus, vývojová dysfázie a...

Seminář na téma Individuální vzdělávací plán - 25.4.2017 v Liberci

27.03.2017 22:17
Individuální vzdělávací plán jako jeden z druhů podpůrných opatření Seminář aliance Rodiče za inkluzi Určeno rodičům dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogům, pracovníkům poradenských zařízení a dalším aktérům vzdělávání žáků se SVP. 25. dubna 2017 od 9:30 hodin Magistrát města...

Příklady dobré praxe MŠMT: Petra Dočkalová, učitelka a lektorka

20.03.2017 15:42
Od všech dětí se stále učím   „S dětmi trávím většinu času, dnes a denně se od nich opravdu učím. Vnímám, jak se každé dítě jinak učí, jak každé potřebuje něco jiného, stejně jako i my, dospělí. Konkrétně se učím dávat hranice, plánovat, pracovat s cíli, být kongruentní,...

Doporučení veřejné ochránkyně práv pro romské rodiče

16.03.2017 15:06
Vážené kolegyně, vážení kolegové,   veřejná ochránkyně práv připravila leták pro romské rodiče upozorňující na to, jak se bránit diskriminaci při zápisu dětí do ZŠ a MŠ. Ráda bych Vás jejím jménem požádala o šíření letáku mezi Vaše klienty a klienty. Zasílám Vám ho v české i romské...

Příklady dobré praxe MŠMT: Renata Orgoníková, matka spolužáka Tondy s DS

13.03.2017 15:44
Silnější by měli pomáhat slabším     „Vždy jsem uznávala teorii, že ti silnější by měli „táhnout" ty slabší... Pomáhat jim!" říká Renata Orgoníková, maminka jedenáctiletého Filipa, jehož spolužákem a dobrým kamarádem je již pátým rokem také Toník, který se narodil s diagnózou...