Kdo jsme

Jsme dobrovolné spojení rodičů, kteří věří ve smysluplnost, užitečnost a reálnost společného vzdělávání.

Věříme, že má nezastupitelnou roli v přípravě všech dětí na dospělý život.

Jsme přesvědčeni, že snaha vzdělávat děti společně a přitom s ohledem na jejich individuální potřeby tak, aby co nejlépe naplnily svůj potenciál, je přístup, který je v souladu nejen s cíli moderní pedagogiky, ale i potřebami vyspělé společnosti 21. století.

Jak pracujeme

Rodiče za inkluzi vznikli roku 2015 jako nezávislá platforma, kterou podporuje Nadace Open Society Fund Praha, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) a další organizace. V dubnu roku 2018 jsme založili spolek.

Činnost spolku je řízena předsedou a koordinačním výborem, ve kterém pracují jak rodiče, tak zástupci organizací věnujících se lidem se znevýhodněním či postižením, bez ohledu na jeho druh. Spolek je otevřen všem rodičům, kteří považují společné vzdělávání za správnou cestu pro své děti, ale také všem, kteří hájí zájmy dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami, například dětí zdravotně, sociálně či kulturně znevýhodněných, dětí s jazykovou bariérou nebo dětí nadaných.

Budeme rádi, když se k nám přidáte, abychom svou vizi společného vzdělávání mohli prosazovat společně!

 

Rodiče za inkluzi, z.s.

_________________________________________________________________

Statutární orgán

předsedkyně: Iva Janská
e-mail: info@rodicezainkluzi.cz

Koordinační výbor

Veronika Doležilová, Iva Janská, Kamila Mertová, Miroslav Klempar

Kontakt (doručovací adresa)

Iva Janská, Na Bučance 11, 140 Praha 4

info@rodicezainkluzi.cz
p
oradna@rodicezainkluzi.cz

Sídlo 

Severozápadní III 341/8, 141 00 Praha 4 Záběhlice

Datová schránka

3n4uaei

IČO

IČO: 06985815
Spisová značka: oddíl L, vložka 70138 u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení

Č. ú.: 2601425265/2010 vedený u Fio Banky

Stanovy

Stanovy spolku Rodiče za inkluzi, z.s. (PDF)

Přihláška 

Přihláška do spolku Rodiče za inkluzi, z.s. (PDF)

Informační leták

Rodiče za inkluzi (PDF)

 

Podpora a spolupráce

_________________________________________________________________

 

Spolek Rodiče za inkluzi podporuje

Spolupracují s námi 

          

        

     

 

 

Naše příběhy

-->
play

Příběhy Rodičů za inkluzi - Lenka

Verunka je naše priorita. Jak skloubit vlastní odpovědnou práci a začlenění dítěte s postižením mezi vrstevníky.

-->
play

Příběhy Rodičů za inkluzi - Jolana

Jen pomáhám svým sousedům. Z pomoci romským dětem k odpovídajícímu vzdělání se stal příklad, který inspiroval ostatní rodiče.

 

-->
play

Příběhy Rodičů za inkluzi - Kateřina

Bojovat za naše děti je dobrý směr na cestě životem. Dítě s Downovým syndromem nám změnilo život a my mu pomáháme začlenit se do naší komunity.

-->
play

Příběhy Rodičů za inkluzi - Mirek

Když Češi hrají hokej, jsou to naši. Zkušenost z Británie mi ukázala, jak Romy začleňovat do společnosti. Věřím, že Romové tu mohou být doma.

-->
play

Příběhy Rodičů za inkluzi - Hanka

Našla jsem školu, kde chtějí. I naše dítě se může radovat z úspěchů a obohatit život svých zdravých spolužáků.

-->
play

Příběhy Rodičů za inkluzi - Magdalena

Vzdělání mi změnilo život. Pomáhám romským dětem, aby jako já našly cestu k důstojnému životu.