Česká škola: Integrační vyhláška jinak a v novém kabátě?

30.06.2015 15:51

Stanovisko expertního týmu projektu SPIV k textu prováděcí vyhlášky, která byla na ministerstvu školství v pondělí 22. června prezentována odborné veřejnosti na pracovním jednání je poměrně jednoznačné. Vedoucí tým řešitelů projektu SPIV pan docent Jan Michalík toto stanovisko vyjádřil poměrně lapidárně: „Domníváme se, vzhledem k požadovanému a pro praxi důležitému obsahu normy, že je vhodnější opustit předložený model a pokusit se konstruovat schéma textové části, které více zohlední reálný pobyt dítěte, žáka, studenta v příslušné škole.“

 

Jiřina Janáčková: Integrační vyhláška jinak a v novém kabátě?

Zpět