Co by bylo kdyby...

01.02.2016 11:48

Co by bylo, kdyby děti místo do speciální třídy chodily do běžných tříd? Co by to znamenalo pro žáky, pedagogy a jejich asistenty? A co může ředitel a vedení školy udělat proto, aby jejich škola byla opravdu inkluzivní a vzdělávala všechny žáky společně? Organizace Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s., zpracovala metodický model, který ukazuje školu, jež se rozhodla zrušit speciální třídu a děti začlenit do běžných tříd odpovídajících věku každého žáka.

Metodika pro pedagogické pracovníky s názvem Co by bylo kdyby... ve školeje zaměřena na vyrovnávání příležitostí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).Metodika ukazuje na příkladu modelové školy možnosti začleňování žáků se SVP do běžných tříd základní školy. Vznikla jako výstup z projektu OPVK CZ 1.07/1.2.19/02­.0013 -""Přijetímto vše začíná. Druhý a třetí krok na cestě k inkluzivníš­kole"".:http://www.rytmus.org/...uzivni_skole

Proč jsme tento model vytvořili?

V praxi v oblasti inkluzivního vzdělávání se velmi často setkáváme s názory typu "To nejde, protože...". Chtěli jsme se tedy na důvody, proč to nejde, podrobně podívat a ukázat, jak by to vypadalo, pokud bychom inkluzi prostě realizovali, a co by to ve svých důsledcích znamenalo.

Celý projekt navazuje na dříve publikovaný model Co by bylo,kdyby... ve městě, který ukazoval, co by se stalo, kdyby byla ve městě zrušena speciální škola a její žáci by začali chodit do běžných základních škol stejně jako jejich vrstevníci. Nově vytvořený model volně navazuje na původní projekt a posouvá se v problematice začleňování o krok dále a sice přímo do jednotlivých škol ke konkrétním žákům.

Cíle modelu

Tento model si klade za cíl poskytnout ucelený návod, jak postupovat při rušení speciální třídy ve škole a začleňování žáků do běžných tříd školy. Modelová škola tak může sloužit jako inspirace pro jiné.

Změny jsou zde popisovány jednak z pohledu celé školy, jednak na příkladech jednotlivých začleňovaných žáků. Model tak představuje komplexní manuál začleňování žáků se SVP.

Jak se v modelu vyznat?

Model Co by bylo kdyby... ve škole obsahuje dvě základní části a zároveň dva pohledy na popisovanou změnu: model školy a cestu k inkluzivní škole.

  • Model školy

V této části jsou popisováni žáci speciální třídy před a po svém začlenění do běžné třídy. U každého je uvedena jeho stručná charakteristika včetně specifikace individuálních vzdělávacích potřeb a změn, ke kterým muselo dojít v průběhu začleňování do běžné třídy. Přináší tedy odpovědi na otázky, co se změnilo pro samotného žáka a co změny znamenají pro výuku v jednotlivých třídách.

  • Cesta k inkluzivní škole

Tato část je zaměřena na jednotlivé kroky, které bylo nutné učinit ke zrušení speciální třídy. Zmíněné kroky jsou rozděleny do tří částí. Popisují aktivity předcházející začlenění žáků do běžných tříd, aktivity týkající se samotného začlenění a aktivity následující po začlenění žáků. Jednotlivé kroky jsou zde stručně charakterizovány. Podrobněji se na ně zaměříme v příštím vydání zpravodaje.


Chcete vědět jak to celé dopadne? Jak probíhalo začleňování žáků? Navštivte interaktivní model školy a prohlédněte si profily jednotlivých žáků a cestu školy k inkluzi. Model je dostupný na tomto odkazu.


O projektu Co by bylo kdyby byly vydány dva články v časopise Integrace a inkluze ve školní praxi vydávaní nakladatelstvím FORUM, s.r.o. První část článku vyšla v prosincovém čísle časopisu a je volně ke stažení ZDE. Pokračování článku vyšlo v aktuálním lednovém čísle časopise.


http://www.inkluze.cz/clanek-858/co-by-bylo-kdyby-ve-skole

Zpět