Dětské fórum: konzultační seminář k inkluzivnímu vzdělávání

05.08.2015 16:28

Dokument zachycuje přípravu, průběh a závěry konzultačního semináře na téma společného (inkluzivního) vzdělávání v běžných školách. Byl připraven ve spolupráci s mladými lidmi zapojenými do dětských zastupitelstev a školních parlamentů v říjnu 2014. Samotný seminář proběhl na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v listopadu téhož roku. Děti a mladí lidé diskutovali o tom, jak zajistit výuku, aby společné vzdělávání bylo přínosem pro všechny. Na rozdíl od dospělých nepochybovali o tom, jestli se mají učit společně. Z jejich závěrů je zřejmé, co nefunguje a mnohdy i co udělat – např. zrušit název „speciální škola“, protože stigmatizuje ty, kteří do ní chodí.

 

Zpět