Doporučení veřejné ochránkyně práv pro romské rodiče

16.03.2017 15:06

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

veřejná ochránkyně práv připravila leták pro romské rodiče upozorňující na to, jak se bránit diskriminaci při zápisu dětí do ZŠ a MŠ.

Ráda bych Vás jejím jménem požádala o šíření letáku mezi Vaše klienty a klienty. Zasílám Vám ho v české i romské verzi.

Úvodní otázky uvedené v letáku vycházejí z reálných případů, s nimiž se ochránkyně setkává ve své praxi. Při naší práci v terénu zjišťujeme, že romským rodičům chybí informace a přiložený leták považujeme za nástroj, který může přispět ke zlepšení situace.

 

Pro potřeby Vaší organizace přikládám také Doporučení ochránkyně k rovnému přístupu k povinné školní docházce a pomůcku pro ředitele a ředitelky ZŠ o tom, jak postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Oba dokumenty jsou k nalezení i na webových stránkách ochránce: http://www.ochrance.cz/diskriminace/doporuceni/

 

Jedním z problematických bodů při zápisech romských dětí do základní školy a mateřské školy je fakt, že jejich trvalý pobyt často neodpovídá skutečnému bydlišti. Trvalý pobyt dítěte je přitom klíčový – dítě s trvalým pobytem ve školském obvodu musí školka či škola přijmout vždy (pokud má volnou kapacitu), dítě nespádové přijmout nemusí. Trvalý pobyt je zároveň důležitý i pro přiznání dávky na bydlení (příspěvku na bydlení). Proto jsme pro Vás připravili stručnou informaci, jak řešit situace s trvalým pobytem dítěte. Viz příloha „trvalý pobyt“.

V případě, že má Vaše organizace omezené možnosti tisku, napište mi prosím do pondělí 20. března, kolik výtisků letáků byste uvítali a na jakou adresu Vám jej mám zaslat. Nemohu předem slíbit, že vyhovíme beze zbytku všem. Uděláme však maximum proto, aby se potřebné informace k romským rodičům dostaly.

 

Budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu k obsahu samotného letáku, k tomu, jak je Vašimi klientkami a klienty přijímán, a k Vašim zkušenostem z praxe týkající se dané problematiky.

 

Tento email adresujeme romským a proromským sdružením, členům a členkám Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a lokálním konzultantům a konzultantkám Agentury pro sociální začleňování. Snažili jsme se shromáždit kontakty na všechny relevantní subjekty, budeme však rádi, když informace zašlete kolegů, a kolegyním, kteří s romskými rodiči pracují.

 

Jménem veřejné ochránkyně práv Vám děkuji za Vaši usilovnou práci v prosazování práva na rovné zacházení romské menšiny. Věřím, že najdete účinné cesty, jak leták šířit mezi ty, kterým může pomoci.

 

S pozdravem

 

Mgr. Dagmar Krišová

pracovnice pro osvětu, výzkum a vzdělávání

oddělení rovného zacházení

 

Kancelář veřejného ochránce práv

 

Ochrance_letak_romske_rodice_CJ.pdf (48386)

 

Ochrance_letak_romske_rodice_ROM.pdf (49352)

 

 

 

Zpět