Eduin - tisková zpráva: Nedostatek informací o inkluzi se týká personálních, metodických i finančních otázek

02.12.2015 22:43

Tisková zpráva: Nedostatek informací o inkluzi se týká personálních, metodických i finančních otázek

Školám chybí informace o tom, co jim zavedení inkluze přinese. Odborníkům chybí některé podstatné informace ve vyhlášce.

Praha, 2. prosince  – Nejasnosti kolem zavádění inkluze do škol vyvolávají velkou nedůvěru vůči tomuto záměru jak v očích veřejnosti, tak samotných učitelů. Dokonce i odborníkům, kteří se podíleli na přípravě vyhlášky, která má upřesnit přijatou novelu školského zákona, není mnoho věcí jasných. Například, jak hodlá ministerstvo zajistit dostatek peněz na podpůrná opatření pro všechny žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Chybí také jednoznačné instrukce pro zřizovatele, ředitele i pedagogy praktických škol a vysvětlení, jaký dopad bude mít na jejich práci rušení vzdělávací přílohy pro žáky s lehkým mentálním postižením.

Více zde: http://www.eduin.cz/tiskove-zpravy/tiskova-zprava-nedostatek-informaci-o-inkluzi-se-tyka-personalnich-metodickych-i-financnich-otazek/

 

Zpět