Inkluze je jen jedna a ta je pro všechny - seminář v Ostravě

20.10.2016 20:39

V Ostravě se dne 17.10.2016 na akci "Inkluze je jen jedna a ta je pro všechny" sešli rodiče dětí s postižením s romskými rodiči a vydali toto společné prohlášení: 


"Dostáváme se do podobných situací, jednáme se stejnými institucemi a úřady, řešíme podobné problémy.
Veškeré změny ve školství, které směřují k větší vzájemné toleranci a k tomu, aby každé dítě naplnilo svůj vzdělávací potenciál, jsou v zájmu nás všech.
Podporujeme proto školy, učitele a všechny instituce a organizace, kteří tyto změny uskutečňují.
Vyzýváme všechny rodiče, kterých se to týká, aby podle svých možností přispívali k naplnění práva na rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání." 

 

 

Zpět