Inkluze v Kanadě

20.02.2016 10:43

V kanadské provincii New Brunswick je od roku 2013 na veřejných školách zavedeno vzdělávání všech dětí se speciálními potřebami v inkluzivním prostředí. Pro všechny aktéry (úřady, ředitelé škol, učitelé atd.) jsou stanoveny postupy, jak naplňovat přijatá legislativní opatření v praxi. Týkají se např. vytváření podpůrných týmů pedagogických a dalších pracovníků či tvorby a realizace individuálních vzdělávacích plánů. V této provincii není umožněno vyčleňování dětí s potřebou podpory ve vzdělávání mimo školy hlavního vzdělávacího proudu. Pedagogičtí pracovníci ze zemí celého světa navštěvují New Brunswick, aby se seznámili s postupem zavádění inkluzivního vzdělávání v praxi škol.

http://zeroproject.org/policy/canadas-new-brunswick-forbids-segregated-education/

Zpět