Inkluze ve vzdělávání není slepou uličkou

25.09.2015 21:49

Jestli se nemýlím, i na zdejším portálu mi bylo ze strany diskutujících opakovaně doporučováno, abych zhlédnul dokumentární reality-show ´Třída 8.A´.

Tak jsme se zase jednou přesvědčili o tom, že pomyslná hranice mezi takříkajíc seriózní a bulvární žurnalistikou je již téměř neexistující. Mnohé rodiče školou povinných dětí totiž tento týden možná až vyděsil článek, z jehož nadpisu i textu vyplývalo, že dle novely školského zákona od příštího školního roku zcela zanikají praktické (speciální) základní školy a všechny děti z nich se přesunou do běžných základek. Ministryně školství ještě týž den uvedla vše na pravou míru s tím, že zavedení rámcových vzdělávacích programů pro takzvané praktické školy opravdu neznamená scénář nastíněný daným novinářem patrně lačnícím po senzaci. Možná, že k něčemu byla zmíněná ´novinářská kachna´ přesto užitečná a inspirativní. Velmi názorně totiž například skrze internetové diskuse, byť je samozřejmě nelze považovat za jakkoliv směrodatné a reprezentativní, poodhalila značnou nedůvěru, nepochopení a předpojatost části veřejnosti směrem k principu inkluze jako takovému.

http://www.rodina.cz/clanek10324.htm

Zpět