Setkání koordinačního výboru 2.12.2015

02.12.2015 20:24

Ve středu 2.12. 2015 se sešel koordinační výbor Rodičů za inkluzi ve složení: Pavla Baxová, Hana Kubíková, Veronika Doležilová a Milena Němcová.

Obsah setkání:

 • Změny v koordinačním výboru - na pozici rezignovala Pavla Baxová, které děkujeme za dosavadní práci a věříme, že spolu budeme i v budoucnu spolupracovat
 • Plán činnosti na rok 2016
 1. Rozšíření aktivit aliance do regionů (3-4 vzdělávací akce v krajských městech, pro rodiče a další zainteresované aktéry inkluze. Vnímáme jako učinný prostředek osvěty, upozornění ostatních účastníků na problémy, se kterými se rodiny potýkají, základ advokační činnosti.
 2. Získávání nových příznivců
 3. Aktivity v oblasti šíření informací o inkluzi (web, FB, internetová poradna, spoty)
 4. Vzdělávací akce/seminář jen po rodiče
 • Další:
  • přihlášení se na konferenci Úspěch pro každého žáka 
  • Otevřený dopis ministryni školství na téma inkluze
  • Logo aliance 
  • Kulatý stůl v Poslanecké sněmovně – leden 2016. Rodiče + poslanci. Prezentace Rodičů za inkluzi, premiéra spotů jednotlivých rodičů, rozhovory, příběhy. Délka – 1,5-2 hodiny
  • Konference v Karlových Varech - zahrnutí semináře Rodiče za inkluzi?
  • Dvoudenní setkání na přelomu května – června, inspirace zahraničními zkušenostmi (Velká Británie, Kanada) s rodičovskými hnutími. V Praze, s návazným programem. Zjistit předběžný zájem.
  • Semináře v regionech –  zjistit zájem romských rodičů o seminář v Ostravě nebo Olomouci 
  • Spoty/klipy rodičů z aliance - natočeno 7 profilů.
  • Ostatní - Máte slovo M. Jílkové, postup na vyhlášce k inkluzi
 
Zpět