Setkání koordinačního výboru dne 24.6.2015

24.06.2015 20:39

Ve středu 24.6. se konalo setkání koordinačního výboru Rodičů za inkluzi (Pavla Baxová, Veronika Doležilová, Kamila Mertová, Milena Němcová + přizvané Hana Kubíková, Karin Marques, Klára Laurenčíková).   Diskutovalo se další směřování aliance, program kursů na podzimní pololetí i hledání širší podpory pro cíle aliance. 

Na podzim můžete těšit na seminář na téma Družiny, kroužky, školní jídelny - aneb jak začlenit dítě s handicapem do aktivit, které nejsou součástí výuky, ale se vzděláváním bezprostředně souvisejí. Předpokládáme, že se seminář uskuteční v Praze a v Brně. 

Zpět