Vliv vrstevníků, přátel či spolužáků na vzdělanostní aspirace a výsledky vzdělávání

09.02.2016 10:25

Přečtěte si článek o vlivu vrstevníků, přátel či spolužáků na vzdělanostní aspirace a výsledky vzdělávání - najdete jej zde:

http://www.cosiv.cz/vliv-vrstevniku-pratel-ci-spoluzaku-na-vzdelanostni-aspirace-a-vysledky-vzdelavani/

Zpět