Vzdělávání pro 21. století ve společné škole

10.10.2015 21:30

Neziskové organizace navrhují, aby vláda udělala kroky, díky kterým by každý člověk s hendikepem mohl žít doma a nikoli v ústavu nebo připravila nový zákon o snižování závislosti země na fosilních palivech. Tyto a řada podobných návrhů jsou součástí společných podnětů, jak by Česko mělo přispět k takzvaným Cílům udržitelného rozvoje (tzv. SDGs), na nichž se státy OSN shodly před několika dny na summitu v New Yorku. Cíle OSN tvoří ambiciózní plán ke globálnímu omezení chudoby a diskriminace, ochraně planety a posílení svobody, bezpečnosti a prosperity. Splněny by měly být do roku 2030. Budou vyžadovat příspěvek Jihu a především Severu – tedy rozvojových zemí i bohatých průmyslových států. České neziskové nevládní organizace proto dnes představily iniciativu MĚJ SE K SVĚTU (ZDE), která přináší podněty, jak by k plnění SDGs měla přistoupit Česká republika.

http://www.eduin.cz/clanky/vzdelavani-pro-21-stoleti-ve-spolecne-skole/

Zpět