Příběhy z praxe

Příklady dobré praxe - Hana Kubíková

03.05.2017 14:41
SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ JE PŘIROZENÁ VĚC: H. KUBÍKOVÁ „Jsem šťastná, že syn může chodit do běžné školy, kterou máme za rohem, a že je tam spokojený. Tenhle pocit bych přála zažít všem rodičům dětí se zdravotním postižením,“ říká Hana Kubíková, matka...

Příklady dobré praxe: Kateřina Heislerová

25.04.2017 10:53
„Každý člověk má právo být součástí majoritní společnosti, ve které se narodil, ať už ve vzdělávání, zaměstnání či v širším sociálním životě, a pokud tomu tak není, něco je hodně špatně,“ říká Kateřina Heislerová, mladá speciální pedagožka s bohatými zkušenostmi s dětmi se speciálními...

Příklady dobré praxe - Petra Fridrichová

18.04.2017 11:02
„Roky společného vzdělávání mi přinesly velkou sociální flexibilitu a nadhled, i když to byl často bolestný proces“, říká Petra Fridrichová, která vystudovala bez jakýchkoliv speciálních podpůrných opatření běžnou základní školu a gymnázium, přestože jí byla v raném dětství...

Příklady dobré praxe MŠMT: David Matásek, herec

03.04.2017 15:39
V ČESKU MÁME CO DOHÁNĚT „Existuje názor, že vyspělost společnosti se měří úrovní péče o slabé a nemohoucí. Myslím, že v téhle kategorii máme v Česku co dohánět,“ říká David Matásek, oblíbený český divadelní, filmový i seriálový herec a muzikant.  Jak v přístupu k babičkám a dědečkům, tak k...

Příklady dobré praxe MŠMT: Michaela Selmi Wallisová, matka Jakuba s autismem

27.03.2017 22:36
Ke svému synovi přistupuji jako ke zdravému     „Ve výchově přistupuji ke svému synovi jako ke zdravému, samozřejmě s respektem k jeho problému,“ říká Michaela Selmi Wallisová, matka devítiletého Jakuba, kterému byl diagnostikován atypický autismus, vývojová dysfázie a...

Příklady dobré praxe MŠMT: Petra Dočkalová, učitelka a lektorka

20.03.2017 15:42
Od všech dětí se stále učím   „S dětmi trávím většinu času, dnes a denně se od nich opravdu učím. Vnímám, jak se každé dítě jinak učí, jak každé potřebuje něco jiného, stejně jako i my, dospělí. Konkrétně se učím dávat hranice, plánovat, pracovat s cíli, být kongruentní,...

Příklady dobré praxe MŠMT: Renata Orgoníková, matka spolužáka Tondy s DS

13.03.2017 15:44
Silnější by měli pomáhat slabším     „Vždy jsem uznávala teorii, že ti silnější by měli „táhnout" ty slabší... Pomáhat jim!" říká Renata Orgoníková, maminka jedenáctiletého Filipa, jehož spolužákem a dobrým kamarádem je již pátým rokem také Toník, který se narodil s diagnózou...

Příklady dobré praxe MŠMT: Daniela Fischerová, spisovatelka

06.03.2017 15:45
Odlišnost je riskantní a inspirující     „Každá historická situace klade lidem určité úkoly a dnes je to, domnívám se, úkol vyrovnat se s jinakostí a respektovat ji,"  říká Daniela Fischerová, spisovatelka, dramatička, scenáristka, publicistka a autorka...

Příklady dobré praxe MŠMT: Patrik Procházka, psycholog

27.02.2017 15:49
  Ať se vám v životě stane cokoli, vždy můžete žít plnohodnotný a krásný život   „Mě samotného nechtěli přijmout na běžnou základní školu a měl jsem skončit ve škole zvláštní, a to jen kvůli tomu, že si všude s sebou nosím vlastní židli," říká Patrik...

Příklady dobré praxe MŠMT: Vendula Jašková, učitelka a lektorka

20.02.2017 15:50
  Učitel má vše ve svých rukou   „Děti přijímají spolužáka tak, jak jej přijímá učitel. Ten má bohudík a někdy bohužel vše ve svých rukou. Učitel je ten, který formuje vztahy ve třídě, takže pokud má učitel víru ve všechny děti, že to zvládnou, tak to prostě zvládnou, bez ohledu...